Fm-Online.pl
strona internet
Permumy FM, Make Up, For Home, FM Mobile
 
FAQ
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na NKWięcej Serwisów...

1. W jaki sposób można przystąpić do FM GROUP?

Aby zostać członkiem Klubu FM GROUP, należy przejść przez następujące etapy rejestracji:

Pierwszy krok – PODPISANIE UMOWY DYSTRYBUTORSKIEJ

a) Przed podpisaniem umowy należy dokonać wyboru Sponsora (członka Klubu FM GROUP, który pomoże wypełnić i zarejestrować Umowę Dystrybutorską, a także będzie się Państwem opiekował w późniejszym czasie – przekazywał istotne informacje i organizował szkolenia). Umowa Dystrybutorska (dostępna w każdym Starterze lub oddzielnie) powinna być wypełniona czytelnie, aby Państwa dane personalne i teleadresowe zostały wprowadzone poprawnie do systemu. Następnie można przesłać umowę faksem lub zeskanować ją i wysłać do FM GROUP Polska – nr faksu i adres mailowy znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce "Kontakt". Proszę pamiętać również o przesłaniu dwóch oryginalnych druków umowy pocztą tradycyjną na adres centrali FM GROUP Polska.

b) Osoby chcące wstąpić do Klubu FM GROUP, które nie znają członków Klubu FM GROUP, prosimy o kontakt z centralą firmy +48 071 327 00 00 w celu umówienia się na spotkanie ze Sponsorem (Liderem sprzedaży).

c) Istnieje również możliwość rejestracji on-line, za pomocą naszej stronie internetowej w zakładce - Rejestracja

UWAGA! Osoby zarejestrowane faxem, mailowo albo on-line muszą w ciągu 30 dni od daty rejestracji przesłać na adres FM GROUP Polska wypełnioną i podpisaną umowę (obydwa druki).

Ponadto, osoby prowadzące działalność gospodarczą lub posiadające status instytucji zobligowane są do przesłania wraz z umową dodatkowych dokumentów.

Osoby i instytucje, które chcą uzyskać status "Odbiorcy", proszone są o przesłanie wraz z umową dodatkowych dokumentów.

Drugi krok – ZAKUP STARTERA


Kolejnym krokiem jest zakup Startera. Można tego dokonać na dwa sposoby.

a) W momencie podpisania umowy Sponsor może zaoferować wykupienie Startera.

b) W przypadku, gdy Sponsor nie dysponuje Starterem, należy złożyć zamówienie na Starter w chwili wysłania umowy do rejestracji. Prosimy pamiętać o zasadach darmowych przesyłek.

c) W przypadku rejestracji on-line, Dystrybutor nieposiadający Startera zostanie automatycznie skierowany do Internetowego sklepu FM, gdzie będzie mógł zakupić wybrany Starter.

2. Co znajduje się w Starterze?

"Starter 100+50"

Starter zawiera: teczkę z zamkiem ringowym, wkładkę, Plan Marketingowy, Katalog Produktów perfumeryjnych, Katalog FM GROUP MAKE UP, Katalog FM GROUP FOR HOME, Przewodnik po ofercie FM GROUP Mobile, długopis, Umowę Dystrybutorską, filmy korporacyjne oraz 150 próbek zapachów z Kolekcji Klasycznej, Luksusowej, Owocowej oraz Kwiatowej.

"Starter MINI"

Zawartość: 20 próbek najlepiej sprzedających się zapachów, bordowe etui zamykane na zamek błyskawiczny, druk Umowy Dystrybutorskiej, płyta z czterema filmami korporacyjnymi, Plan Marketingowy oraz Katalog Produktów perfumeryjnych, Katalog FM GROUP MAKE UP, Katalog Produktów FM GROUP FOR HOME, Przewodnik po ofercie FM GROUP Mobile.

3. Jakie dokumenty są potrzebne, by rozpocząć współpracę z FM GROUP na zasadzie umowy zlecenia lub umowy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej?

Aby rozpocząć współpracę z FM GROUP na zasadzie UMOWY ZLECENIE prosimy o czytelne wypełnienie kwestionariusza osobowego, który znajdą Państwo na naszej stronie internetowej kwestionariusz do umowy zlecenie, oraz oświadczenia o statusie, a także przesłanie kserokopii dowodu osobistego i/lub aktualnej legitymacji studenckiej.W przypadku posiadania statusu emeryta/rencisty prosimy o przesłanie kserokopii legitymacji emeryta/rencisty oraz kserokopii zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zakładając własną DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, należy do nas przesłać poniższe informacje:

1) umowa o sprzedaży bezpośredniej i świadczeniu usług reklamowych w dwóch egzemplarzach (dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania)
2) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli jest Pan/i osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie takiego wpisu) albo kopia odpisu z KRS (w przypadku osób prawnych albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej), wpis do ewidencji nie może być starszy niż ze stycznia 2008 roku,
3) kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
4) kopia decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
5) kopia umowy spółki cywilnej (jeśli prowadzi Pan/i działalność gospodarczą na podstawie takiej umowy),
6) wniosek o wpisanie wszystkich wspólników spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki partnerskiej pod jednym Numerem Dystrybutora – własnoręcznie podpisany przez wszystkich wspólników, którego wzór znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.perfumy.fm w zakładce „Pliki do pobrania” (jeśli wszyscy wspólnicy chcą być wpisani na jednym numerze Dystrybutorskim),
7) kopia pełnomocnictwa (jeśli jest Pan/i pełnomocnikiem i działa Pan/i w imieniu osoby trzeciej),
8) kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do występowania w imieniu danego podmiotu oraz kopia odpisu z odpowiedniego rejestru (w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 2) powyżej).
9) nr rachunku bankowego Działalność gospodarcza jest rejestrowana na podstawie dokumentów przesłanych wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnej poczty (nie faxem i nie e-mailem).

Wymagane PKD 2007: 47.99.Z i 73.11.Z.

Wzór prawidłowo wypełnionej Faktury VAT

4. Jakie prawa ma "Dystrybutor warunkowy"?

Status Dystrybutora warunkowego otrzymuje Dystrybutor wpisany do Klubu FM GROUP na podstawie umowy zarejestrowanej on-line, mailowo lub faxem, który nie przesłał do FM GROUP Polska 2 oryginalnych druków umowy wraz z podpisem własnym i Sponsora. Dystrybutor warunkowy ma prawo dokonywać zakupów i sponsorować nowe osoby, jednak do czasu dostarczenia do FM GROUP Polska oryginałów umowy nie może wybierać prowizji, nawet w postaci rabatów.

Dystrybutor warunkowy ma obowiązek przesłania 2 oryginalnych druków umowy wraz z wymaganymi podpisami w ciągu 30 dni od daty rejestracji – po upływie tego terminu Dystrybutor zostanie automatycznie usunięty z Klubu FM GROUP.

5. Czym jest status "Odbiorcy"?

Dystrybutor posiadający status "Odbiorcy" może tylko i wyłącznie zamawiać produkty i uzyskiwać rabaty wypracowane przez zakupy własne; nie może natomiast budować struktury i czerpać z niej zysków ani sprzedawać zakupionych produktów. Status "Odbiorcy" może posiadać zarówno osoba fizyczna, jak i instytucja.

STATUS ODBIORCY – OSOBA FIZYCZNA

Jeśli zdecydowali się Państwo na posiadanie statusu "Odbiorcy", muszą Państwo dostarczyć do FM GROUP Polska wraz z podpisaną Umową Dystrybutorską dodatkowo "Oświadczenie Członka Klubu FM GROUP w przedmiocie uzyskania statusu "Odbiorcy"", którego formularz znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.perfumy.fm w zakładce "Pliki do pobrania".
Prosimy o przemyślane podejmowanie decyzji o statusie "Odbiorcy", być może w przyszłości będą chcieli Państwo wpisać do Klubu FM GROUP nowe osoby (przyjaciół, członków rodziny itp.).

STATUS ODBIORCY – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I INSTYTUCJE (typu: szkoły, przedszkola, ZOZ-y itp.)

Jeżeli prowadzą Państwo działalność gospodarczą lub działają jako instytucja, a chcą Państwo uzyskać status "Odbiorcy", to wraz z Umową Dystrybutorską oraz "Oświadczeniem Członka Klubu FM GROUP w przedmiocie uzyskania statusu "Odbiorcy"", muszą Państwo dostarczyć do FM GROUP Polska kopie odpowiednich dokumentów spośród wskazanych poniżej:

1) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli jest Pan/i osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie takiego wpisu) albo kopia odpisu z KRS (w przypadku osób prawnych albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej), wpis do ewidencji nie może być starszy niż ze stycznia 2008 roku,

2) kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,

3) kopia decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

4) kopia umowy spółki cywilnej (jeśli prowadzi Pan/i działalność gospodarczą na podstawie takiej umowy),

5) wniosek o wpisanie wszystkich wspólników spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki partnerskiej pod jednym Numerem Dystrybutora – własnoręcznie podpisany przez wszystkich wspólników, którego wzór znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.perfumy.fm w zakładce "Pliki do pobrania" (jeśli wszyscy wspólnicy chcą być wpisani na jednym numerze Dystrybutorskim),

6) kopia pełnomocnictwa (jeśli jest Pan/i pełnomocnikiem i działa Pan/i w imieniu osoby trzeciej),

7) kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do występowania w imieniu danego podmiotu oraz kopia odpisu z odpowiedniego rejestru (w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 1) powyżej).

6. Od ilu sztuk perfum przysługuje darmowa przesyłka?

Darmowa przesyłka przysługuje w momencie złożenia zamówienia na minimum 10 sztuk perfum lub wód perfumowanych z Kolekcji Klasycznej (30 ml/50 ml) w cenie regularnej (lub ich równowartości punktowej).

7. Dlaczego domówienia można składać tylko do 15 minut?

Zlecenia od Państwa staramy się realizować wedle wypracowanej procedury, która ma na celu jak najsprawniejszą realizację zamówienia. Złożone zamówienie przechodzi kilka etapów, za które odpowiedzialne są konkretne osoby i działy. Faktura wystawiana jest w momencie skończenia przyjmowania zamówienia przez pracownika Działu Zamówień, następnie przekazywana jest do magazynu, gdzie odbywa się pakowanie przesyłki i przekazanie jej firmie kurierskiej. Próby zmiany zamówienia w czasie dłuższym niż 15 minut mogą spowodować opóźnienia dostaw. Dlatego prosimy Państwa o przemyślane składanie zamówień.

8. Jak się zalogować i czy jest to potrzebne, aby złożyć zamówienie?

W celu otrzymania możliwości zalogowania, należy telefonicznie skontaktować się z Call Center (Dział Zamówień) i podać swoje dane (imię , nazwisko) łącznie z numerem dowodu lub numerem PESEL. Wtedy otrzymają Państwo login i hasło. Dzięki nim będą mogli Państwo wejść do logowanej "Strefy dla Dystrybutora", która jest źródłem wszystkich najnowszych informacji bądź podstawowych wiadomości. Login i hasło są niezbędne, jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie w Internetowym sklepie FM.

9. Jak można dowiedzieć się o promocjach i innych akcjach, jeśli nie ma dostępu do Internetu?

Informacji o promocjach udziela Call Center (Dział Zamówień) – wystarczy tylko zadzwonić. Ponadto, każdy składający zamówienie (także we wrocławskim Salonie przy ul. Rydygiera) Dystrybutor jest informowany o aktualnych promocjach. Jednak najszybszym źródłem informacji pozostaje Internet.

10. Jakie są obecnie promocje?

Informacje o aktualnych promocjach przekazywane są Państwu na różne sposoby:

1) Na naszej stronie internetowej zawsze znajdą Państwo te informacje w zakładkach "Aktualności" oraz "Promocje".

2) Udostępniając naszej firmie adres e-mail mogą Państwo otrzymywać NEWSLETTER, czyli list elektroniczny, zawierający nowe informacje o promocjach, konkursach oraz wszelkich zmianach.

3) Informacje uzyskają Państwo dzwoniąc na Call Center (Dział Zamówień).

4) Informacje o promocjach można uzyskać również we wrocławskim Salonie przy ul. Rydygiera 15.

11. Czy firma FM GROUP planuje wprowadzać inny asortyment ?

Tak, będziemy powiększać nasz asortyment, dlatego zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej oraz czytania aktualności, gdzie znajdą Państwo najnowsze informacje o produktach.

12. Czy obecne gratisy ulegną zmianie?

Przy planowaniu oferty staramy się uwzględniać Państwa opinie i sugestie, a DZIAŁ PROMOCJI I REKLAMY cały czas pracuje nad uatrakcyjnieniem gratisowych dodatków do złożonych zamówień. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

13. Czy FM GROUP planuje otwierać dodatkowe sklepy w Polsce?

Nie planujemy uruchomienia dodatkowych sklepów w Polsce. Wszystkich chętnych zapraszamy do Salonu sprzedaży we Wrocławiu przy ulicy Rydygiera 15. Osoby, które nie mogą zakupić produktów we Wrocławiu, obsługujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej (GLS).

14. Jakie są zasady zamawiania paczek?

Zamówienia zgłoszone zarówno drogą telefoniczną, elektroniczną lub też faksem przyjęte w danym dniu:

a) przed godziną 13:00 (dotyczy zamówień złożonych od poniedziałku do piątku) trafiają do realizacji jeszcze tego samego dnia, istnieje więc możliwość otrzymania paczki na drugi dzień. Chcemy podkreślić, że firma kurierska współpracująca z FM GROUP ma 3 dni robocze na doręczenie paczki.

b) po godzinie 13:00 realizowane są następnego dnia. W tym przypadku Firma kurierska ma również 3 dni robocze na dostarczenie paczki.

W razie niedostarczenia przesyłki po terminie trzech dni od daty złożenia zamówienia prosimy o kontakt z DZIAŁEM REKLAMACJI FM GROUP.

15. Jakie są sposoby zapłaty za przesyłkę?

Za zamówione produkty płacą Państwo firmie kurierskiej w momencie odbioru przesyłki. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie wyliczonej kwoty dla kuriera.

16. Co zrobić w przypadku otrzymania uszkodzonego produktu?

W momencie stwierdzenia wady produktu – za co z góry Państwa przepraszamy – uszkodzony produkt należy przesłać listem poleconym do DZIAŁU REKLAMACJI FM GROUP. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o konsultację telefoniczną (071-327-00-23 do 25) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mailowym: reklamacje@perfumy.fm

Prosimy o załączenie numeru dystrybutorskiego z adresem zwrotnym oraz krótkim opisem przedmiotu reklamacji. Nie zostaną uznane reklamacje, których podstawą będą przesłane przez dystrybutorów puste opakowania tzn.: opróżnione flakony perfum, tuby po żelach itp. Poniesione przez Państwa koszty przesyłki mogą być zrekompensowane tylko w przypadku uwzględnienia reklamacji w postaci próbek, katalogów lub innych dostępnych produktów firmy (jako równowartość poniesionych przez Państwa wydatków).

Produkty, które są podstawą reklamacji, wymieniamy na nowe i najczęściej odsyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym. Jeżeli Państwa oczekiwania co do formy przesyłki będą inne, prosimy zaznaczyć to w liście do DZIAŁU REKLAMACJI FM GROUP.

 

Jeśli chcesz współpracować z FM Group wypełnij formularz